Mistrzowskie warsztaty Andrzeja Seweryna edycja 5. Wyspiański

I trzeba wiedzieć że jeśli są rzeczy, które ode mnie zależeć powinny, to grzechem jest pytać się o nie innych i żądać ich od innych
S. Wyspiański

5. Warsztaty Mistrzowskie Andrzeja Seweryna

Intensywny kurs mistrzowski skierowany do absolwentów szkół aktorskich.
Radziejowice, 16-25 sierpnia 2018

Podczas tegorocznej edycji warsztatów, w roku obchodów Stulecia Niepodległości Polski materiałem do pracy młodych aktorów pod okiem Mistrza będą teksty dramatów Stanisława Wyspiańskiego. 
Wizja polskiego narodu, jego siły i słabości, dążeń do wyzwolenia z niewoli politycznej i marazmu duchowego, a także koncepcja sztuki jako jednej z dróg do wolności zawarte w trzech największych dramatach pisarza: „Wyzwoleniu”, „Nocy listopadowej” i „Weselu” złoży się na scenariusz plenerowego pokazu końcowego. 
W pracy warsztatowej Andrzej Seweryn koncentruje się przede wszystkim na analizie treści dramatu, który jest podstawowym źródłem wiedzy artysty na temat świata stworzonego przez autora i którego zrozumienie jest fundamentalne dla budowania przedstawienia teatralnego.

Podczas kursu uczestnicy szlifują również sztukę mówienia monologu, a także prowadzenia dialogu poprzez budowanie wrażliwości w relacji z partnerem scenicznym. 

Autorem scenariusza pokazu oraz wykładowcą, którego zajęcia teoretyczne uzupełnią program kursu jest historyk teatru, dyrektor artystyczny Teatru Polskiego w Warszawie im. Arnolda Szyfmana w Warszawie – prof. Janusz Majcherek.

Wykład inauguracyjny pt. „Kilka słów o wolności” wygłosi dr Jan Zamojski.

Tradycyjnie już zapraszamy do zabudowań pałacowych i parku Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach na niezwykły pokaz plenerowy wieńczący kilkudniową pracę artystów,  który odbędzie się wieczorem 25 sierpnia 2018.

Produkcja:
Dom Pracy Twórczej Pałac w Radziejowicach, Fundacja Kultury i Sztuki TAKI JESTEM

Warsztaty dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Komentarze są wyłączone.