O projekcie Przestrzenie inspiracji

cover_fanpage+ logotypy

Opis projektu

W związku z wejściem w życie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego pojawiła się konieczność wprowadzenia elementów edukacji filmowej do nauczania i praktyki szkolnej. Wielu nauczycieli poszukuje więc wsparcia merytorycznego, niezbędnego do właściwego wykorzystania filmu jako narzędzia edukacyjnego. Raport Filmoteki Szkolnej z 2011: Edukacja filmowa w polskiej szkole… udowadnia, że należy zmienić postrzeganie filmu, docenić jego wartości edukacyjne i uchronić młodzież przed bezrefleksyjnym odbiorem mediów. Temu służyć mają spotkania w gronie profesjonalistów, ekspertów i praktyków.

Seminarium odpowiada na potrzeby dotyczące realizacji ścieżek medialnych ze szczególnym uwzględnieniem treści wychowawczych. Wykorzystanie filmu w pracy z uczniami może zdecydowanie podnieść efektywność nauczania, ale także stymulować rozwój intelektualny i emocjonalny młodych ludzi, wskazywać wartości, przygotowywać do świadomego uczestnictwa w kulturze, budzić potrzebę posiadania pasji i zaproponować wartościowe formy spędzania wolnego czasu. Film jest nie tylko użyteczną pomocą dydaktyczną w kształceniu przedmiotowym, ale także praktycznym narzędziem pomocnym w budowaniu przyjaznego i skutecznego systemu wychowawczego, rozwija kreatywność, rozbudza zainteresowania, uwrażliwiania na sztukę. Dzięki niemu można zaangażować młodych ludzi w proces twórczy.  Założeniem spotkań warsztatowych jest więc uświadomienie jego znaczenia jako skutecznego sposobu edukacji i wychowywania i przygotowanie nauczycieli do przeprowadzenia zajęć praktycznych.

Przestrzenie Inspiracji są ogólnopolskim projektem, który realizowany był we wrześniu w Lublinie. Jego druga odsłona odbywa się  w Wielkopolsce. Głównym miejscem wydarzeń jest Konin. Warsztaty filmowe odbędą się także w Poznaniu, we Wrześni, w Buku i w Liścu Wielkim.

Uczestnicy warsztatów poznają tajniki powstawania filmu na wszystkich jego etapach: od pomysłu do jego realizacji, by samodzielnie prowadzić zajęcia szkolne i uczyć tworzenia krótkich filmów. Odbędą się także warsztaty z podstaw montażu filmowego.

24.listopada odbędzie się spotkanie połączone z pokazem filmu i wykładem eksperta – Joanny Kęcińskiej pt.  Nastolatki w internecie – jak przeciwdziałać pornografii, cyberprzemocy i groomingowi.

Seminarium skierowane jest do nauczycieli, wychowawców i opiekunów

Formularz zgłoszeniowy: http://goo.gl/forms/GxodzGMU8i

Komentarze są wyłączone.